КӘСІПТІК ПРАКТИКАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ.

«АЛМАТЫ ЭЛЕКТРМЕХАНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ»

Практиканың   барлық түрлері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, практиканы ұйымдастыру бойынша нормативті – құқықтық негіздеріне, оқу процесінің кестесі мен мамандықтар бойынша оқу жоспарларынаның талаптарына сәйкес ұйымдастырылған.     

Колледжде барлық мамандықтар бойынша практиканың келесі түрлері өткізіледі. Оқу-танысу практикасы, өндірістік оқыту, кәсіптік практика.

Кәсіптік практика оқу, өндірістік, технологиялық және дипломалды болып бөлінеді.

Оқу практикасы оқу-өндірістік шеберханаларда, зертханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу полигондарында және өндірісте өткізіледі.  

Өндірістік практика (тиісті мамандық бойынша) кәсіпорындарда өткізіледі.

Кәсіптік практика – болашақ кәсіптік қызметпен байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау процесінде теориялық білімдерді, дағдыларды бекітуге, практикалық машықтар мен құзыреттерді иемденуге және дамытуға бағытталған оқу қызметінің түрі;

Өндірістік оқыту – білім беру ұйымдарының және (немесе) кәсіпорындардың (ұйымдардың) базасында білім алушылардың теориялық білім алуына, практикалық машықтануына бағытталған оқыту

Технологиялық тәжірибе – Технологиялық практиканың міндеттері студенттерді өндірістік қызметпен тікелей таныстыру, студенттер мамандықтар бойынша кәсіптік дағдыларды игеру, белгілі бір кәсіпорынның қызметін зерттеу негізінде арнайы пәндерді оқып-үйренуде алған білімдерін топтастыру, кеңейту, тереңдету және жүйелеу, практикалық тәжірибе алу, кәсіби ойлауды дамыту. , жұмыс орнында ұйымдастырушылық қабілеттерін қалыптастыру.

Өндірістік оқыту колледж базасында ұйымдастырылады. Колледж базасында 9 өндірістік-оқыту шеберханасы, 1 полигон және автокөлік қызметкерлерін оқыту, қайта дайарлау, біліктілігін арттыру және сертификаттау өнеркәсіп ресурыстар кластері жұмыс істеуде.

 

Кәсіптік практика кәсіпорындардағы оқу процесінің кестесіне сәйкес өткізіледі. Студенттер практикаға әлеуметтік серіктестермен жасалған келісім-шарттар негізінде және кәсіпорындардың жеке анықтамалары негізінде жіберіледі. Әр тәжірбиеге  барар алдында студенттермен кездесулер өткізіліп, онда бөлім меңгерушілері, пәндік цикл комиссияларының төрағалары студенттерді практиканың мақсаттары мен міндеттерімен таныстырады, сонымен қатар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық жасалады. Колледж тәжірибесінің жетекшілері тағайындалады. Кәсіпорындардың менеджерлері мен тәжірибелі қызметкерлері колледждің барлық іс-шараларына үнемі шақырылады. Колледждегі кәсіпорындармен бірлесе отырып, тәлімгерлік бағытында көптеген жұмыстар атқарылуда.

Практика базалары: АО «Алатау Жарык Компаниясы», ТОО «DS Multimedia CA», ТОО «Отау Комек», ТОО «Машсвар», ТОО «A-Motors Auto», ТОО «Алматинский электромеханический завод», ТОО «Elcos» (Елкос), ТОО «GT oil service», ТОО «Subaru Motor Almaty», ТОО «Алматинский завод Электрощит», ТОО «Hyundai Premium Almaty», РГКП «Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г.Мусрепова», ТОО «Lift Engineering», ТОО «UNION Company», РГКП «Казахский государственный академический театр драмы им. М.Ауезова», ТОО «BBS ENGINEERING CORPORATION», ТОО «MEGA Moторс», ИП «Березовский», ТОО «Авто Гарант Сервис», ТОО «Корпорация Сайман», ТОО «НПП АСКБ Алатау», ТОО «Каз Билдинг-Сервис», ТОО «LGS Kazakhstan elevator Group», ТОО «Hyundai Premium Batys», ТОО «Almaty motors Premium», ТОО «ARNAU ENERGY