Колледж ТжКБ-нің  келесі мамандықтары бойынша мамандарды даярлайды


9-сынып негізінде оқу мерзімі 2 жыл 10 ай:

⇒ 07130700 – Электрмеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

3W07130701 – Электржабдықтарын монтаждаушы

4S07130704 – Техник-электромеханик

⇒ 07130100 – Электр жабдықтары

3W07130102 – Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері

⇒ 07161300Автомобиль көлігіне техникалық қызмет  көрсету, жөндеу және пайдалану

3W07130701 – Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик (автоэлектрик)

⇒ 07150500 – Денкерлеу ісі

3W07150501 – Электргазымен дәнекерлеуші


11-сынып негізінде оқу мерзімі 10 ай:

⇒ 07161300Автомобиль көлігіне техникалық қызмет  көрсету, жөндеу және пайдалану

3W07130701 – Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик (автоэлектрик)