Жаңартылатын энергетика
Тех-қ процестерді автоматтандыру және басқару
07150500 Дәнекерлеу ісі
Жаңартылатын энергетика

Тех-қ процестерді автоматтандыру және басқару

07150500 Дәнекерлеу ісі

Гуманитарлық пәндер
Технихалық мамандықтар
Электр мамандықтары
Жалпы пәндер жаратылыстану
Гуманитарлық пәндер

Технихалық мамандықтар

Электр мамандықтары

Жалпы пәндер жаратылыстану